Curs Xinès parlat : nivell intermig

Fitxa Tècnica

Codi:
CXHNIL-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la llengua i la cultura xinesa, treballadors a empreses amb relacions internacionals amb la Xina o persones amb un interès especial per viatjar o treballar a la Xina. Gent que vol practicar parlant xinés i millorar la fluïdesa verbal.
Objectius:
¿ Aprofundir en el coneixement de la cultura i els costums xinesos. ¿ Practicar los temes tractats per millorar la fluïdesa i el nivell oral. ¿ Saber adequar-se a cada situació concreta sabent escollir entre els diferents mitjans, formes i registres de comunicació. ¿ Aplicar estratègies apropiades per compensar, en una situació de comunicació oral o escrita, deficiències en el domini del codi lingüístic o altres llacunes de comunicació. ¿ Potenciar la seva relació amb la cultura xinesa i la seva competència intercultural.
Dates:
del 24/10/2019 al 04/06/2020
Horari:
Dijous de 16h a 17:30 classe teòrica de 17:30 a 18:30 pràctiques de conversa en parelles lingüístiques
Ubicació:
Campus Catalunya Aula 419
Impartició:
presencial
Durada:
42 h
Preu:
450 €
Coordinació acadèmica:
Zhu Rongrong
Docents:
Zhu Rongrong
Contacte:
Més informació:
Coneixements prèvis de vocabulari 1000 paraules Superior a HSK3 o equivalent

Temari del curs