Curs Universitari de Llengua Espanyola

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Gramática del Español B1, B2, C1
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Gramática del Español B1, B2, C1
Mòdul:
Comprensión de lectura B1, B2, C1
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Comprensión de lectura B1, B2, C1
Mòdul:
Comprensión auditiva B1, B2, C1
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Comprensión auditiva B1, B2, C1
Mòdul:
Expresión e interacción oral B1, B2, C1
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Expresión e interacción oral B1, B2, C1
Mòdul:
Expresión e interacción escrita B1, B2, C1
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Expresión e interacción escrita B1, B2, C1
Mòdul:
Talleres Interculturales
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Talleres Interculturales
Mòdul:
Talleres de conversación
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Talleres de conversación
Mòdul:
Asiganturas itinerario empresa / negocios
ECTS:
12
Durada:
120 h.
Contingut:
Asiganturas itinerario empresa / negocios
Mòdul:
Asiganturas itinerario cultura
ECTS:
12
Durada:
120 h.
Contingut:
Asiganturas itinerario cultura

Inscripció