Curs Universitari de Llengua Espanyola

Fitxa Tècnica

Codi:
CULEL-A7-2016-12
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Alumnes asiàtics d'universitats amb conveni que realitzaran tercer curs de carrera.
Alumnes asiàtics, amb un nivell mínim d'espanyol A2, que volgui aprofundir en el coneixement de la llengua i la cultura espanyola.
Objectius:
Entendre, parlar, llegir i escriure espanyol així com adquirir uns coneixements de la cultura hispànica
Dates:
del 26/09/2016 al 26/09/2017
Horari:
De lunes a jueves de 09.00 a 19.00 horas
Ubicació:
Facultad de Letras
Impartició:
presencial
Durada:
720 h (60 ECTS)
Preu:
4000 €
Direcció:
Esther Forgas Berdet
Coordinació acadèmica:
Esther Forgas Berdet
Àngel Urquizu Cavallé
Docents:
Jaume Gené Albesa
Alicia Madrona Cao
Àngel Urquizu Cavallé
Francesc Xavier Borràs Balsells
José Antonio Moreno Villanueva
Xavier Camara Turull
Xavier Arnavat Carballido
Sandra Iglesia Martin
Anna Isabel Serra Masdeu
M. Isabel Gibert Escofet
Joan Jaume Iniesta Girona
Joan Maria Thomas Andreu
Antonio M. García Español
María José Rodríguez Campillo
Lismary Cristina Castillo Marengo
Milenka Villca Pozo
Zhu Rongrong
Verònica Ferrando Aramo
Juan Pablo Gonzales Bustos
Contacte:

Temari del curs

Mòdul:
Español intermedio: morfología y sintaxis
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:
Español intermedi: morfologia i sintaxi (1Q: 4 hores setmanals; 2Q: 2 hores setmanals)
Mòdul:
Comprensión y expresión escrita
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Comprensió i expressió escrita (4 hores setmanals 1Q)
Mòdul:
Comprensión y expresión hablada
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Comprensió i expressió parlada (4 hores setmanals 1Q)
Mòdul:
Pronunciación en español
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Pronunciación (1Q: 4 hores setmanals)
Mòdul:
Análisis e interpretación de textos escritos
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Anàlisis i interpretació de textos escrits (1Q: 2 hores setmanals)
Mòdul:
Traducción español-chino
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Traducción español-chino (2 hores setmanals 1Q)
Mòdul:
Cultura práctica I y II
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Cultura práctica española (1 hora setmanal)
Mòdul:
Asignaturas itinerario de cultura
Contingut:
 • Literatura española
 • El español de América
 • El arte de España e Hispanoamérica
 • El papel de España en el mundo actual
 • Literatura hispanoamericana
 • Geografía y sociedad
Mòdul:
Asignaturas itinerario de negocios
ECTS:
24
Durada:
240 h.
Contingut:
 • Introducción a la economía, comercio y turismo
 • Aspectos jurídicos básicos
 • Aspectos financieros básicos
 • Gestión de empresas y márqueting
 • Economía comercio internacional
Mòdul:
Asignaturas itinerario de inglés
Contingut:
 • Introduction to English Literature
 • British culture and Civilisation
 • English I (primer cuatrimestre)
 • English II
Mòdul:
Tallers i Sortides Culturals
Durada:
120 h.
Contingut:
Activitats culturals que es realitzen fora de les aules i consisteixen en:

- Recorreguts turístics
- Visites a museus
- Visites a ciutats properes
- Etc.
Mòdul:
Literatura española
Contingut:
Literatura española
Mòdul:
El español de América
Contingut:
El español de América
Mòdul:
El arte de España e Hispanoamérica
Contingut:
El arte de España e Hispanoamérica
Mòdul:
El papel de España en el mundo actual
Contingut:
El papel de España en el mundo actual
Mòdul:
Literatura hispanoamericana
Contingut:
Literatura hispanoamericana
Mòdul:
Geografía y sociedad
Contingut:
Geografía y sociedad
Mòdul:
Introducción a la economía, comercio y turismo
Contingut:
Introducción a la economía, comercio y turismo
Mòdul:
Aspectos jurídicos básicos
Contingut:
Aspectos jurídicos básicos
Mòdul:
Aspectos financieros básicos
Contingut:
Aspectos financieros básicos
Mòdul:
Gestión de empresas y márqueting
Contingut:
Gestión de empresas y márqueting
Mòdul:
Relaciones empresariales entre Europa, Asia y América Latina
Contingut:
Relaciones empresariales entre Europa, Asia y América Latina