Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Formació en fase d'homologació per part del Departament de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya

Adreçat a:
Professionals, diplomats i llicenciats interessats en desenvolupar les habilitats necessàries per a exercir la funció de mediador, o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.
Codi:
CMECODA-I5-2020-8
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.
Aquest curs ofereix la formació corresponent a la part general requerida per acreditar-se com a mediador al registre de mediadors de la Generalitat de Catalunya.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari del 


Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes

Coordinació acadèmica:
Emma López Solé
Docents:
Ingrid Queralt Montserrat
Àngela Pujol Garrigós
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Maria Carme Boqué Torremorell
Artur Roman Soler
Maria Del Mar Puga Arcos
Lola Borràs Badia
Jaime Droguett Figueroa
Bibiana Villa Nolla
David Garreta Muniello
Durada:
12 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 03/10/2020 al 27/02/2021
Especificació durada:
140 h
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h i de 15 a 18 h.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Preu:
1100 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció