Curs General de Mediació i Gestió de Conflictes

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

EL CFP-FURV ÉS CENTRE DE FORMACIÓ DE MEDIADORS AUTORITZAT PEL MINISTERI DE JUSTÍCIA


Aquest programa està homologat pel part del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.


 

Codi:
CMECODA-I5-2018-6
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Introducció:

D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i/o Dret de Família ha de tenir una formació específica en mediació.
Aquest curs pertany a la formació que corresponent a la part general, establert pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. 
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic. 

Adreçat a:
Professionals, diplomats i llicenciats interessats en desenvolupar les habilitats necessàries per a exercir la funció de mediador, o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.
Objectius:
Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.
Aquest curs ofereix la formació corresponent a la part general requerida per acreditar-se com a mediador al registre de mediadors de la Generalitat de Catalunya.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del 


Diploma de Postgrau en Mediació

Cursos associats:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del 


Diploma de Postgrau en Mediació


La resta de cursos que conformen aquest itinerari són:


Mediació en l'Àmbit del Dret Privat


Mediació en l'Àmbit Familiar


 

Dates:
del 22/09/2018 al 23/02/2019
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Impartició:
semipresencial
Durada:
12 ECTS
Preu:
1100 €
Coordinació acadèmica:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Docents:
Ingrid Queralt Montserrat
Àngela Pujol Garrigós
Elena Cobler Martínez
Héctor Simón Moreno
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Maria Carme Boqué Torremorell
Artur Roman Soler
Maria Del Mar Puga Arcos
Lola Borràs Badia
Enric Vives Campdepadrós
Yerba Segura Suárez
Bibiana Villa Nolla
Elsa Pedrola Jandula
Especificació durada:
120 hores
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Entitats col·laboradores:
AHC

Temari del curs