Curs del Mòdul C

Fitxa Tècnica

Codi:
FMODULC-A1-2020-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Immigrants adults.
Objectius:
1. Conèixer els trets fonamentals ¿ geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolinguistics de Catalunya: ¿ Adquirir els coneixements bàsics i necessaris sobre el marc geogràfic i els principals episodis històrics i culturals. ¿ Conèixer l¿ús social de la llengua ¿ Reflexionar sobre el respecte a la pluralitat religiosa. 2. Conèixer el sistema polític i administratiu; l¿associacionisme i participació ciutadana: ¿ Conèixer la norma institucional de Catalunya ¿ l¿Estatut d¿Autonomia- i la seva estructura administrativa. ¿ Conèixer l¿estructura política a Catalunya i a l¿Estat Espanyol. ¿ Conèixer els equipaments culturals i cívics. ¿ Prendre consciència de la importància del món associatiu a Catalunya. 3. Conèixer els drets i deures fonamentals: ¿ Conèixer els drets i deures de ciutadania. ¿ Conèixer el marc jurídic bàsic d¿estrangeria. ¿ Conèixer les competències de la Generalitat en matèria d¿estrangeria (informes de la Generalitat). ¿ Prendre consciencia de la importancia d¿obtenir i mantener la regularitat administrativa. 4. Conèixer els serveis públics i els drets i deures en l¿àmbit local: ¿ Conèixer els elements claus del principals serveis públics a Catalunya: salut, ensenyament, habitatge, serveis socials, seguretat, etc. ¿ Prendre consciència de la necessitat de fer un ús adequat dels serveis públics. ¿ Conèixer els drets i deures en el context local. ¿ Conèixer els drets i deures en matèria fiscal. ¿ Tenir coneixements bàsics de mobilitat, reciclatge de residus i altres aspectes vinculats al civisme i la urbanitat.
Dates:
del 03/02/2020 al 09/03/2020
Horari:
Dilluns i dimecres de 12:30 14:00h
Ubicació:
Ajuntament del Vendrell
Impartició:
presencial
Durada:
15 h
Preu:
0 €
Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
Marta Bordas Casaprima
Contacte:

Temari del curs

Inscripció