Curs de preparació al DELE C1

Fitxa Tècnica

Codi:
C1DELEL-A3-2019-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Alumnes que no tinguin com a llengua materna l'espanyol i que vulguin preparar l'examen de l'Institut Cervantes de nivell DELE C1
Objectius:
- Conèixer i practicar les proves que constitueixen l'examen DELE de nivell C1
- Afermar coneixements corresponents al nivell C1 d'espanyol
Dates:
del 25/02/2019 al 13/05/2019
Horari:
Dilluns i dimarts de 12 a 14h Aula 411
Ubicació:
Campus Catalunya Av. Catalunya nº35, Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
40 h
Preu:
380 €
Coordinació acadèmica:
Sandra Iglesia Martin
Docents:
Lidia Masià Almudever
Contacte:
Més informació:
Preu comunitat universitaria 250¿ Preu Alumnes CEH 150 ¿

Temari del curs