Curs de Formació Contínua en Innovació en la Gestió de Càmpings

Fitxa Tècnica

Codi:
CIGECAT-I2-2017-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Diplomats i graduats en Turisme.

Llicenciats i graduats en Administració i Direcció d’Empreses, Finances i Comptabilitat.

Persones amb altres títols universitaris interessats en aquesta formació.

Persones sense titulació universitària es poden matricular als mòduls oferts com cursos de formació contínua.

Objectius:

Aprofundir en els mecanismes d’innovació, gestió i comercialització aplicables a les complexes i particulars estructures turístiques que representen els càmpings

Coneixements del càmpings com empresa d’allotjament turístic de gran importància dins del sector.
Conèixer de primer mà la transformació d’aquest tipus d’empresa d’allotjament en els darrers anys. Noves tendències en la seva gestió i en la diversificació de la seva oferta.
Conèixer el marc normatiu i legislatiu dels càmpings.
Oferir instruments per prendre decisions en termes d’estratègia global.
Donar les bases per a gestió complerta i flexible d’aquest tipus d’allotjament turístic.

  • Planificació d’inversions, infraestructures i equipaments orientats a la sostenibilitat.
  • Aplicació de la tecnologia en la gestió interna i externa dels càmpings.
  • Gestió dels recursos humans i nous perfils professionals
  • Estratègies de promoció, comercialització i fidelització
  • Qualitat i imatge
  • Medi ambient i sostenibilitat

Dates:
del 18/10/2017 al 03/05/2018
Horari:
Dimecres i dijous de 8 hores per setmana (de 16.00 a 20.00 hores i algunes sessions de 3 hores) i una sortida al mes (dissabte)

Ubicació:

Facultat de Turisme i Geografia
C/ Joanot Martorell 15
Vila-seca (Tarragona)

Impartició:
presencial
Durada:
21 ECTS
Preu:
1800 €
Coordinació acadèmica:
Misericòrdia Domingo Vernis
Jesús Angla Jimenez
Docents:
Misericòrdia Domingo Vernis
Noemí Rabassa Figueras
Marta Nel·Lo Andreu
Jesús Angla Jimenez
Anna Vilarnau Moncusí
Joan Antón Jiménez
Berta Cabré Prim
Ricard Aragonès Pascual
Joan Baylina Melé
Joan Baylina Bacardit
Jordi Baylina Melé
Manuel Ortiz Paredes
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs