Curs de Formació Contínua en Innovació en la Gestió de Càmpings

Fitxa Tècnica

Codi:
CIGECAT-I1-2016-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Diplomats i graduats en Turisme.

Llicenciats i graduats en Administració i Direcció d’Empreses, Finances i Comptabilitat.

Persones amb altres títols universitaris interessats en aquesta formació.

Persones sense titulació universitària es poden matricular als mòduls oferts com cursos de formació contínua.

Objectius:

Aprofundir en els mecanismes d’innovació, gestió i comercialització aplicables a les complexes i particulars estructures turístiques que representen els càmpings

Coneixements del càmpings com empresa d’allotjament turístic de gran importància dins del sector.
Conèixer de primer mà la transformació d’aquest tipus d’empresa d’allotjament en els darrers anys. Noves tendències en la seva gestió i en la diversificació de la seva oferta.
Conèixer el marc normatiu i legislatiu dels càmpings.
Oferir instruments per prendre decisions en termes d’estratègia global.
Donar les bases per a gestió complerta i flexible d’aquest tipus d’allotjament turístic.

 • Planificació d’inversions, infraestructures i equipaments orientats a la sostenibilitat.
 • Aplicació de la tecnologia en la gestió interna i externa dels càmpings.
 • Gestió dels recursos humans i nous perfils professionals
 • Estratègies de promoció, comercialització i fidelització
 • Qualitat i imatge
 • Medi ambient i sostenibilitat

Dates:
del 19/10/2016 al 03/05/2017
Horari:

Del 19/10/2016 al 3/5/2017 classes
Del 3/5/2017 al 30/9/2017 pràctiques i projecte final de curs

Dimecres i dijous de 8 hores per setmana (de 16.00 a 20.00 hores i algunes sessions de 3 hores) i una sortida al mes (dissabte)

Ubicació:

Facultat de Turisme i Geografia
C/ Joanot Martorell 15
Vila-seca (Tarragona)

Impartició:
presencial
Durada:
210 h (24 ECTS)
Preu:
1550 €
Coordinació acadèmica:
Misericòrdia Domingo Vernis
Jesús Angla Jimenez
Anna Vilarnau Moncusí
Docents:
Misericòrdia Domingo Vernis
Noemí Rabassa Figueras
Marta Nel·Lo Andreu
Jesús Angla Jimenez
Anna Vilarnau Moncusí
Joan Antón Jiménez
Berta Cabré Prim
Ricard Aragonès Pascual
Joan Baylina Melé
Joan Baylina Bacardit
Jordi Baylina Melé
Manuel Ortiz Paredes
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Sessions informatives:
29/09/2016 12:30 Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia, c. Joanot Martorell, 15, 43480 Vila-seca

Temari del curs

Mòdul:
Informació General - Innovació en la Gestió de Càmpings
Contingut:
Informació General d'Innovació en la Gestió de Càmpings
Mòdul:
Els càmpings i la seva transformació com allotjament turístic
ECTS:
4,5
Durada:
40 h.
Contingut:

Durada del 19 d’octubre al 17 de novembre de 2016

Els càmpings

 • Conceptes
 • Origen i evolució
 • Característiques
 • Tipologies i perfil dels càmpings


Normativa i Legislació
 • D’allotjaments turístics
 • De gestió de reserves
 • De prestació de serveis


Actors i organismes
 • Públics i privats
 • Nacionals i internacionals


Gestió d’equips i recursos humans
 • Nous perfils professionals i especialistes i noves competències
 • Subcontractació
 • Lideratge i habilitats directives

Mòdul:
Smartcamping: Tecnologia aplicada a la millora de gestió.
ECTS:
3
Durada:
25 h.
Contingut:

Durada del 23 de novembre al 15 de desembre de 2016

Software de gestió en càmpings
Gestió dels controls:

 • Sistemes de control d’accessos
 • Control de consums
 • Control operacional: ordres de treball
 • Control de consums

Gestió de les reserves

Mòdul:
Sostenibilitat i salut ambiental en la gestió de càmpings
ECTS:
4
Durada:
35 h.
Contingut:

Durada del 11 de gener al 8 de febrer de 2017

Sistemes de Gestió de Qualitat i Medi Ambient

 • Les Normes ISO, EMAS i altres sistemes de certificació
 • "Q" de Qualitat
 • Premis, reconeixements i reputació: ADAC, ACSI, ANBW


Salut i Qualitat Ambiental
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Plans d'Emergència
 • Piscines
 • Plagues i DDD
 • Legionel·la
 • Declaració d'Ús i Contaminació de l'Aigua - DUCA
 • Aliments


Entorns "naturitzats", espais naturals i jardineria
 • Protecció d'Espais Naturals. PEIN i EIN
 • Jardineria i estalvi d'aigua. Disseny i manteniment

Mòdul:
Visió de futur. Planificació de les inversions en els càmpings
ECTS:
4,5
Durada:
40 h.
Contingut:

Durada del 9 de febrer al 15 de març de 2017

Estructures i equipaments

 • Manteniment
 • Programació i planificació de la implementació de nous projectes i inversions
 • Disseny, organització i planificació de las àrees operatives. (Glamping...)


Gestió sostenible
 • Energies sostenibles
 • Estalvi energètic


Gestió econòmica de les inversions:
 • Comptabilitat
 • Anàlisi financera
 • Impostos i taxes
 • Gestió de pressupostos

Mòdul:
E-marketing aplicat al món del càmping
ECTS:
5
Durada:
45 h.
Contingut:

Durada del 16 de març al 3 de maig de 2017

Màrqueting

 • Política de màrqueting (E-marketing)
 • Digital màrqueting


Comunicació i comercialització
 • Estratègies de comercialització i de comunicació
 • Revenue management
 • E-commerce
 • Associacions/clubs
 • Relacions amb els actors
 • Canals d'informació
 • Posicionament
 • Fidelització de clients i reputació a les xarxes


La innovació
 • Anàlisi de les necessitats
 • Nous productes turístics
La gestió de les xarxes socials

Mòdul:
Sortides de Camp
ECTS:
3
Durada:
25 h.
Contingut:

Sortida 1. Evolució i Transformació d'un càmping a ressort
29 d'octubre de 2016.

Sortida 2. Smartcamping. La tecnologia al servei de la gestió
17 de desembre de 2016.

Sortida 3. Gestió ambiental d'una càmping
11 de febrer de 2017.

Sortida 4. Inversions estratègiques i innovació en un càmping
22 d'abril de 2017.

Sortida 5. Estratègies de comercialització i comunicació en un càmping
6 de maig de 2017.