Curs d'orientació professional per a la inserció sociolaboral - INSERLAB

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 1.

MÒDUL HABILITATS SOCI-EMOCIONALS

ECTS:
2
Contingut:
(10 ECTS - 100 hores presencials )

 • Autoconeixement
 • Autogestió emocional
 • Autonomia personal
 • Habilitats socials
 • Resolució de problemes i presa de decisions
Mòdul:
Mòdul 2.

MÒDUL HABILITATS SOCI-LABORALS

ECTS:
2
Contingut:
(9 ECTS - 90 hores presencials )

 • TIC i ofimàtica
 • El treball en equip i les relacions personals en l'empresa
 • Les relacions laborals
 • Seguretat i salut laboral
Mòdul:
Mòdul 3.

TALLERS D'ORIENTACIÓ VOCACIONAL

ECTS:
2
Contingut:
(11 ECTS - 110 hores presencials )

 • La vida en un laboratori
 • Horticultura i manteniment d'espais oberts
 • Cures i primers auxilis
 • La cerca d'ocupació
Mòdul:
Unitat 1.

AUTOCONEIXEMENT

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 2.

AUTOGESTIÓ EMOCIONAL

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 3.

AUTONOMIA PERSONAL

ECTS:
3
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 4.

HABILITATS SOCIALS

>

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 5.

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I PRESA DE DECISIONS

ECTS:
2
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 6.

TIC I OFIMÀTICA

ECTS:
2
Durada:
30 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 7.

EL TREBALL EN EQUIP I LES RELACIONS PERSONALS EN L'EMPRESA

ECTS:
3
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 8.

LES RELACIONS LABORALS

ECTS:
3
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 9.

SEGURETAT I SALUT LABORAL

ECTS:
3
Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 10.

LA VIDA EN UN LABORATORI

ECTS:
2
Durada:
30 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 11.

HORTICULTURA I MANTENIMENT D'ESPAIS OBERTS

Durada:
30 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 12.

CURES I PRIMERS AUXILIS

Durada:
30 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 13.

LA CERCA D'OCUPACIÓ

Durada:
20 h.
Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 14.

PROJECTE EMPRESARIAL

>

Contingut:
.
Mòdul:
Unitat 15.

TREBALL AUTÒNOM ACOMPANYAT

>

Contingut:
.