Curs d'estiu de xines intensiu online (nivell1.1)

Fitxa Tècnica

Codi:
CVX11L-A1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la llengua i la cultura xinesa, treballadors en empreses amb relacions internacionals amb Xina o persones amb un interès especial en viatjar o treballar a la Xina.
Objectius:
-Dominar la transcripció fonètica del xines (pinyin), repetir, reproduir i escriure frases i paraules en pinyin sense errors. -Escriure els caràcters xinesos de manera correcta. -Dominar frases fàcils per converses quotidianes.
Dates:
del 25/06/2019 al 23/07/2019
Horari:
De dilluns a divendres de 17:00 a 18:30
Ubicació:
Online
Impartició:
presencial
Durada:
30 h
Preu:
210 €
Coordinació acadèmica:
Zhu Rongrong
Docents:
Zhu Rongrong
Contacte:
Més informació:
Per obtenir el certificat acreditatiu del curs, els alumnes han d¿aconseguir una nota superior a 60/100 al butlletí de notes final. Es farà servir el següent esquema per calcular la nota final : -Examen final 40% -Deures 20% -Us de la plataforma (contingut lliçons i resultat test de autoavaluació) 20% -Assistència a las classes en directe 20%

Temari del curs