Curs Avançat de Correcció Ortotipogràfica i d'Estil en Espanyol

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes o professionals de l'àmbit de la comunicació) i que desitgen millorar la qualitat lingüística de la seva feina o aprofundir els seus coneixements en relació amb la norma i l'ús de l'espanyol actual.
Codi:
CAOROL-I3-2020-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Proporcionar els elements i les tècniques necessàries per dur a terme amb eficàcia la pràctica de la correcció ortotipogràfica, gramatical i d'estil, d'acord amb la normativa vigent i els usos de l'espanyol actual.
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javier Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ana Mata Buil
Pilar Comín Sebastián
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
Maria José García Domínguez
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Durada:
6 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 07/12/2020 al 14/02/2021
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
380 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció