Curs Avançat de Correcció Ortotipogràfica i d'Estil en Espanyol

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 2: Correcció ortotipogràfica i d'estil
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

Mòdul 2. Correcció Ortotipogràfica i d’Estil

Crèdits: 6 ECTS (60 hores) / Modalitat: virtual

 

Correcció d’Ortotipografia

Pilar Comín Sebastián (Assessora lingüística i correctora)

 1. Accentuació
 2. Puntuació
 3. Ús de majúscules i minúscules
 4. Altres recursos tipogràfics
 5. Escriptura de prefixos
 6. Formació i escriptura d’abreviatures, sigles, acrònims i símbols
 7. Escriptura de xifres
 8. Transcripcions i adaptacions d’altres llengües

 

Correcció Gramatical i de Estilo

José Antonio Moreno Villanueva (Professor i tècnic de llengua espanyola del Servicio Lingüístic de la URV)

 1. Problemes de genero i número
 2. Problemes de concordança
 3. Errors en l’ús de los determinants
 4. Errors en l’ús de las formes pronominals
 5. Errors funcionals en l’ús de las formes verbals
 6. Errors en l’ús de les formes adverbials i preposicionals
 7. Impropietats e imprecisions lèxiques
 8. Ambigüitats i redundàncies
 9. Neologismes i estrangerismes
 10. Correcció textual: de la frase al pàrraf, del pàrraf al text