Curs Avançat de Correcció Ortotipogràfica i d'Estil en Espanyol

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Correcció ortotipogràfica i d'estil
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

MÒDUL SEMIPRESENCIAL

1.    Correcció d’Ortotipografia (3 ECTS)

 • Accentuació
 • Puntuació
 • Ús de majúscules i minúscules
 • Altres recursos tipogràfics
 • Escriptura de prefixos
 • Formació i escriptura d’abreviatures, sigles, acrònims i símbols
 • Escriptura de xifres
 • Transcripcions i adaptacions d’altres llengües.

2.    Correcció Gramatical i d’Estil (3 ECTS)

 • Problemes de gènere i nombre
 • Problemes de concordança
 • Errors en l’ús dels determinants
 • Errors en l’ús de les formes pronominals
 • Errors funcionals en l’ús de les formes verbals
 • Errors en l’ús de les formes adverbials i preposicionals
 • Impropietats i imprecisions lèxiques 
 • Ambigüitats i redundàncies
 • Neologismes i estrangerismes
 • Correcció textual: de la frase al paràgraf, del paràgraf al text.

Inscripció