Curs Avançat de Correcció Ortotipogràfica i d'Estil en Espanyol

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CAOROL-I2-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes o professionals de l'àmbit de la comunicació) i que desitgen millorar la qualitat lingüística de la seva feina o aprofundir els seus coneixements en relació amb la norma i l'ús de l'espanyol actual.
Objectius:
Proporcionar els elements i les tècniques necessàries per dur a terme amb eficàcia la pràctica de la correcció ortotipogràfica, gramatical i d'estil, d'acord amb la normativa vigent i els usos de l'espanyol actual.
Itinerari formatiu:
Cursos associats:
Dates:
del 04/12/2017 al 04/02/2018
Horari:
Curs semipresencial. Les sessions presencials s'impartiran divendres, de 16.00 a 20.30 h., i dissabtes, de 9.30 a 14.00 h.

Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
6 ECTS
Preu:
380 €
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Pilar Comín Sebastián
Contacte:
Telèfon de contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.

Temari del curs