Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzats

Fitxa Tècnica

Codi:
COASEL-I2-2020-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes o professionals de l'àmbit de la comunicació) i que desitgen aprofundir en el desenvolupament d¿aquestes tasques en relació amb textos especialitzats.
Objectius:
Conèixer les especificitats dels processos de correcció i revisió de traduccions, textos científics i tècnics, i textos literaris, com també les fonts i els recursos de suport per dur a terme aquestes tasques amb eficàcia.
Dates:
del 14/04/2020 al 21/06/2020
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Curs no presencial
Impartició:
online
Durada:
9 ECTS
Preu:
415 €
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
Alberto Fuertes Puerta
Josep Maria Mestres Serra
Ana Mata Buil
Mireia Trias Freixa
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs

Inscripció