Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzats

Fitxa Tècnica

Codi:
COASEL-I1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes o professionals de l'àmbit de la comunicació) i que desitgen aprofundir en el desenvolupament d¿aquestes tasques en relació amb textos especialitzats.
Objectius:
Conèixer les especificitats dels processos de correcció i revisió de traduccions, textos científics i tècnics, i textos literaris, com també les fonts i els recursos de suport per dur a terme aquestes tasques amb eficàcia.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol.

Dates:
del 10/02/2017 al 29/04/2017
Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h, i dissabtes de 9.30 a 14 h.
Ubicació:
Campus Catalunya Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
72 h (9 ECTS)
Preu:
415 €
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
Alberto Fuertes Puerta
Josep Maria Mestres Serra
Ana Mata Buil
Mireia Trias Freixa
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs