Correcció i Assessorament Lingüístic Especialitzats

Fitxa Tècnica

Codi:
COASEL-I1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes o professionals de l'àmbit de la comunicació) i que desitgen aprofundir en el desenvolupament d¿aquestes tasques en relació amb textos especialitzats.
Objectius:
Conèixer les especificitats dels processos de correcció i revisió de traduccions, textos científics i tècnics, i textos literaris, com també les fonts i els recursos de suport per dur a terme aquestes tasques amb eficàcia.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol.

Dates:
del 10/02/2017 al 29/04/2017
Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h, i dissabtes de 9.30 a 14 h.
Ubicació:
Campus Catalunya Tarragona
Impartició:
presencial
Durada:
72 h (9 ECTS)
Preu:
415 €
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
Alberto Fuertes Puerta
Josep Maria Mestres Serra
Ana Mata Buil
Mireia Trias Freixa
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 4: Correcció i assessorament lingüístic especialitzat
ECTS:
9
Durada:
72 h.
Contingut:

MÒDUL PRESENCIALEdició i Escriptura Científiques (3 ECTS)

(Està previst que aquesta assignatura s’imparteixi en català)


4.1.1. La variació lingüística i la caracterització del llenguatge cientificotècnic

4.1.2. Els organismes internacionals de normalització científica. Bibliografia

4.1.3. La terminologia cientificotècnica: la unitat terminològica vs. el terme

4.1.4. L’adequació del programari de processament de textos per a la composició i la correcció cientificotècnica

4.1.5. La terminologia cientificotècnica: segons l’àmbit d’especialitat

4.1.6. L’estructura dels textos d’especialitat

4.1.7. Introducció a les magnituds, les unitats i els símbols cientificotècnics

4.1.8. Abreviacions i simbologia cientificotècnica

4.1.9. Formulació matemàtica. Formulació física i cristal·logràfica. Formulació química i geològica

4.1.10. Ordenació alfabètica de mots i expressions

4.1.11. Elaboració d’índex

4.1.12. Redacció de referències bibliogràfiques i de llistes de bibliografia

4.1.13. La il·lustració de textos científics

 

4.2. Post-edició i Revisió de Traduccions (3 ECTS)

4.2.1. El paper del revisor de traduccions

4.2.2. La post-edició: traducció automàtica, traducció assistida i memòries de traducció

4.2.3. Problemàtica contrastiva de les traduccions anglès-espanyol

4.2.4. La pràctica de la revisió: textos generals

4.2.5. La pràctica de la revisió: textos cientificotècnics

4.2.6. La pràctica de la revisió: textos literaris

4.2.7. La pràctica de la post-edició: textos generals

4.2.8. La pràctica de la post-edició: textos cientificotècnics

 

4.3. Correcció i Revisió Literària (3 ECTS)

4.3.1. El procés d'edició d'un text literiari

4.3.2. El concepte d'estil i els gèneres literaris

4.3.3. El corrector davant el text literari: nivells d'intervenció

4.3.4. La relació entre corrector, autor i editor

4.3.5. La pràctica de la correcció d'originals literaris

Inscripció