Coordinació de Parentalitat

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CCOPEP-A1-2019-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Llicenciats o Graduats en Psicologia, Dret, Educació Social, Pedagogia, Treball Social
Objectius:
Formar professionals perquè siguin Coordinadors de Parentalitat i d'aquesta manera puguin treballar amb famílies que estan en processos de ruptures altament contencioses, per a les quals la mediació, l'ús dels punts de trobada familiars o la teràpia no resulten prou efectius.
Formació capacitadora en aquesta figura nova que va començar a contemplar-se en les sentències judicials a Espanya l'any 2013. Figura auxiliar del jutge-imparcial, activa i no afectada per la confidencialitat - que prioritza el benestar dels fills en les ruptures mentre ajuda a implementar els plans de parentalitat, redueix la conflictivitat i potencia la co-parentalitat dels progenitors.
Aquest curs dóna accés a formar part del llistat de coordinadors de parentalitat de ASEMIP. D'aquest llistat es nodreixen els seus programes pilots, es publiciten a la pàgina web de l'associació i es facilita als jutjats competents en matèria de família de l'estat espanyol.
Dates:
del 09/11/2019 al 15/02/2020
Horari:
On-line
2 sessions presencials:
09/ 11/ 2019 de 10:00 a 14:00
15/ 02/ 2020 de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30
Ubicació:
Centre de Formació Permanent
Av. Onze de Setembre, 112. 43203 Reus
Impartició:
semipresencial
Durada:
64 h
Preu:
540 €
Coordinació acadèmica:
Núria Vázquez Orellana
Òscar Busquets Obré
Docents:
Núria Vázquez Orellana
M. Asuncion Tejedor Huerta
Olga Beltran Llago
Maria Paz Anton Moreno
Jorge Delgado Fernandez
Contacte:
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs