Comptabilitat i Finances per a Juristes

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Comptabilitat i Finances per a Juristes
Durada:
24 h.
Contingut:

La durada del curs és de 24 h, de les quals, 6 són online i 18 presencials 

 • Introducció
 • Comptes anuals a la nova normativa (I)
 • Comptes anuals a la nova normativa (II)
 • Anàlisi d'empreses (I)
 • Anàlisi d'empreses (II)
 • Pràctiques de comptes anuals i d'anàlisi d'empreses
 • Pressupostos i planificació financera
 • Avaluació d'inversions i política financera
 • Pràctiques de pressupostes i planificació financera i avaluació d'inversions i política financera.
 • Integració i conclussions. Prova teòrica tipus test i prova pràctica.

Inscripció