Comptabilitat i Finances per a Juristes

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CCFJDA-A2-2018-3
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
  • Alumnes del Màster Universitari de Dret de l'Empresa i de la Contractació.
  • Alumnes del Màster Universitari en Advocacia.
  • Graduats en Dret; Graduats en Relacions Laborals i Ocupació; Graduats en Treball Social; Llicenciats en Dret; Diplomats en Relacions Laborals; Diplomats en Treball Social.
  • Professionals amb formació jurídica que treballen al món de l'empresa especialitzats en àrees diferents a la comptabilitat i les finances (director general, director de recursos humans, director de màrqueting,...).
  • Assessors externs (advocats mercantilistes, gestors,...).
  • Qualsevol altra persona que tingui interès en aquesta temàtica.
Objectius:
La creixent complexitat del món en què es mouen les empreses fa que qualsevol professional, independentment de la seva area d'actuació, tingui necessitat de conèixer les bases de la comptabilitat i les finances. Precisament, el principal objectiu d'aquest curs és contribuir a la formació continuada en matèria comptable i financera tant dels recentment graduats, llicenciats o diplomats, com dels professionals (directius d'empresa, consultors,...) que estan especialitzats en àrees diferents de la comptabilitat i les finances.

Es pretén donar la formació en comptabilitat i finances que pot permetre a ex-alumnes de carreres de l'àmbit jurídic i a professionals d'empresa entendre i utilitzar les eines de la comptabilitat i de les finances en el temes que els hi afecten.
Dates:
del 02/03/2018 al 04/05/2018
Horari:
Divendres, de 17 a 19 h
Calendari del curs:
Ubicació:
Facultat de Ciències Jurídiques
Impartició:
semipresencial
Durada:
24 h
Preu:
280 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Coordinació acadèmica:
Lluís Carreras Roig
Docents:
Lluís Carreras Roig
Ramon Bastida Vialcanet
Informació addicional:
Contacte:
Més informació:
3a edició del curs
Descomptes:
- Col·legiats dels Col·legis professionals següents: Advocats, Graduats Socials i Procuradors: 240 EUR
(Cal acreditar al justificant del pagament de la quota de col·legiat)
- Actuals alumnes dels Màsters Universitaris següents: MU. de Dret de l'Empresa i de la Contractació; MU. de Dret Ambiental, MU. d'Estudis Avançats en Administració i Dret Públic, MU. d'Advocacia i el MU. del Sistema de Justícia Penal el preu de matrícula serà de 100 EUR. (Cal presentar còpia del resguard de matrícula).

Per obtenir el descompte, cal que feu la matrícula en línia i feu constar a l'apartat "Observacions" de quin Màster sou alumne o a quin col·legi pertanyeu. Després, envieu per correu electrònic a raquel.ramos@fundacio.urv.cat el document acreditatiu. Un cop comprovada la documentació, us farem arribar el full de pagament amb el descompte.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.
Formulari d'inscripció:

Temari del curs

Inscripció