Comptabilitat i Finances per a Juristes

Fitxa Tècnica

5a. edició

Doble modalitat: possibilitat de fer les classes de forma presencial, o mitjançant videconferència.
Cal destacar:

El curs es desenvoluparà de tres formes paralel.les:


A) Mitjançant sessions presencials.


B) Mitjançant classes no presencials, utilitzant la Sala Teams (de Microsoft) que crearem a l'espai Moodle del curs.


Aquest recurs permet que professors i alumnes estiguin conectats en temps real, de forma que els alumnes podran veure el professor, fer-li preguntes via xat o per micròfon, i podran veure la pantalla de l'ordinador del professor on aquest anirà expiicant tots el materials i resoldrà tots els exercicis corresponents a cada sessió.  Les sessions és faran els dies: 9, 16, 23, 30, d'octubre, 6, 13, 20, 27 de  novembre i 4 i 11 de desembre en horari de 17 a 19 h.


                                                                                                                            


B) Mitjançant el seguiment de les classes en streaming a Moodle, on estaran tots els materials i exercicis per poder-los consultar en qualsevol moment. Donat que són estudiants que no podran accedir a les sessions en directe, tindran accés al Fòrum de Dubtes, per plantejar els dubtes que sorgeixin.

Codi:
CCFJDA-A3-2020-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
  • Alumnes del Màster Universitari de Dret de l'Empresa i de la Contractació.
  • Alumnes del Màster Universitari en Advocacia.
  • Graduats en Dret; Graduats en Relacions Laborals i Ocupació; Graduats en Treball Social; Llicenciats en Dret; Diplomats en Relacions Laborals; Diplomats en Treball Social.
  • Professionals amb formació jurídica que treballen al món de l'empresa especialitzats en àrees diferents a la comptabilitat i les finances (director general, director de recursos humans, director de màrqueting,...).
  • Assessors externs (advocats mercantilistes, gestors,...).
  • Qualsevol altra persona que tingui interès en aquesta temàtica.
Objectius:
La creixent complexitat del món en què es mouen les empreses fa que qualsevol professional, independentment de la seva area d'actuació, tingui necessitat de conèixer les bases de la comptabilitat i les finances. Precisament, el principal objectiu d'aquest curs és contribuir a la formació continuada en matèria comptable i financera tant dels recentment graduats, llicenciats o diplomats, com dels professionals (directius d'empresa, consultors,...) que estan especialitzats en àrees diferents de la comptabilitat i les finances.

Es pretén donar la formació en comptabilitat i finances que pot permetre a ex-alumnes de carreres de l'àmbit jurídic i a professionals d'empresa entendre i utilitzar les eines de la comptabilitat i de les finances en el temes que els hi afecten.
Dates:
del 09/10/2020 al 11/12/2020
Horari:
De 17 a 19 h
Dies de classe:
9, 16, 23, 30, d' octubre
6, 13, 20, 27 de novembre
4 i 11 de desembre.
Ubicació:
Facultad de Ciències Jurídiques
Campus Catalunya, Tarragona
Aula 425
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
24 h
Preu:
290 €
Coordinació acadèmica:
Lluís Carreras Roig
Docents:
Lluís Carreras Roig
Ramon Bastida Vialcanet
Especificació durada:
24 h
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Poden gaudir de descompte:
- Col.legiats dels Col.legis Professionals següents: Advocats, Graduats Socials i Procuradors: preu de matrícula: 250 euros

- Pels alumnes actuals dels Màsters Universitaris següents: MU. de Dret de l'Empresa i de la Contractació; MU. de Dret Ambiental, MU. D'Estudis Avançats en Administració i Dret Públic, MU. d'Advocacia i MU. del Sistema de Justícia Penal, el preu de la matrícula serà de 190 euros

-Pels estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques el preu de la matrícula serà de 190 euros. Caldrà que els col.legiats que vulguin gaudir del descompte, acreditin documentalment la seva situació de graduat (mitjançant el darrer rebut) o de ser alumne de màster universitari (mitjançant la darrera matrícula).


Temari del curs