Complements al síndrome de dolor miofascial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Documentació Mèdica
ECTS:
2
Durada:
15 h.
Contingut:

Documentació mèdica

 • Recursos d’informació. Tipus de fonts d’informació
 • Localització de la informació. Estratègia de cerca. Operadors d’interrogació. Els instruments de recuperació de la informació: Catàlegs, localització dels documents en una biblioteca. Bases de dades. Internet: buscadors, llistes de distribució (Physiobase)...
 • Bibliometria.
 • >

Mòdul:
Disseny d'estudis i anàlisi de dades
ECTS:
1
Durada:
6 h.
Contingut:

Disseny d'estudis i anàlisi de dades.

 • Disseny d'estudis: Tipus d'estudi. Mesures d'associació.
 • Validesa de la informació. Biaix aleatori i biaix sistemàtic.
 • Estadística. Eines descriptives. Proves d'hipòtesi. Hipòtesis científica. Hipòtesis estadística.

Mòdul:
Histologia i Neurofisiologia
ECTS:
,5
Durada:
4 h.
Contingut:

 • Lesió muscular
 • Lesió nerviosa

Mòdul:
Farmacologia del dolor
ECTS:
,5
Durada:
5 h.
Contingut:

 • Conèixer els fàrmacs més utilitzats en els pacients amb afeccions del sistema NEME i els seus mecanismes d’acció
 • Introducció sobre la farmacologia del dolor en classe magistral dins el cap de setmana de conceptes complementaris

Mòdul:
Anatomia
ECTS:
,5
Durada:
5 h.
Contingut:

  Anatomia. Dissecció
 • Membre superior.
 • Membre inferior.
 • Raquis