Com les xarxes socials i les noves tecnologies potencien la forma tradicional de fer màrqueting.

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Formació presencial
Durada:
20 h.
Contingut:

  L'exposició del coneixement es farà en base a:
 • Casos pràctics d'elaboració pròpia.
 • Exposició constant d'exemples, principalment en format vídeo.
 • Foment del debat.
  Un servei d'assessorament personalitzat i individualitzat pels assistents, de la mà del ponent, al finalitzar el curs.

  Es demana a tots els alumnes participants, i de forma voluntària, que ens facin arribar algunes dades bàsiques dels seus negocis o empreses, almenys 3 setmanes abans d'iniciar el curs, (o en defecte, d'un projecte que tinguin en ment), en base al següent esquema:
 • Quin és el seu producte.
 • Quin és el seu mercat objectiu.
 • Quins factors clau consideren que defineixen el seu mercat.
 • Qui són els seus 2 principals competidors.
 • Quins objectius de venda tenen marcats per l'any en curs.
 • Quines estratègies i accions estan desenvolupant actualment.
 • Quin problema voldrien treballar i resoldre.
 • Web (si en tenen).
  Les dades rebudes les farà servir per tal de conèixer la realitat dels alumnes abans de començar el curs; amb aquesta informació podrà personalitzar els exemples i ajustar els continguts a les seves realitats personals.