Ciutadania i participació en salut mental UOC-URV

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
SALUT MENTAL COL·LECTIVA 1: PARTICIPACIÓ, INCLUSIÓ ACTIVA I CIUTADANIA
ECTS:
5
Durada:
125 h.
Contingut:
2.1. Unitat Temàtica. De la retòrica a la posada en pràctica de processos participatius en Salut mental

 • El concepte de Salut Mental Col·lectiva. Teoria que és pràctica i viceversa.
 • Intervenció multidisciplinar. L'elaboració compartida i complementària de la terapèutica.
 • Dels sabers experts i els sabers profans. Des encontres i possibles trobades.
 • Salut mental i estructura social, estratègies terapèutiques.

2.2. Unitat Temàtica. Propostes per a una desinstitucionalització del sofriment mental

GRUPS

 • Institucions Totals. Salut Mental i Hospitals Psiquiàtrics. Salut mental i presó. Salut mental i geriàtrics.
 • Propostes per a una desinstitucionalització del sofriment mental que contribueixi al seu torn amb una desinstitucionalització dels professionals del camp de la salut mental.
 • El treball en xarxa amb els recursos comunitaris de l'àmbit de la cultura, les arts i la participació ciutadana. L'acompanyament i la contenció emocional. Com evitar que les xarxes acabin enredant.
 • Promoció de l'autogestió emocional.
 • El valor del col·lectiu.
 • Espais participatius d'autonomia i recuperació. Espais oberts

2.3. Unitat Temàtica. El treball en xarxa amb els recursos comunitaris de l'àmbit de la cultura, l'oci i la participació ciutadana

 • La noció d'inclusió activa. La participació en la presa de decisions.
 • D'usuaris assistits, a participants actius I
 • El comunitari a partir de dispositius i eines comunitàries.
 • Estar a la comunitat significa ser comunitari? i altres preguntes possibles amb respostes complexes.

2.4. Unitat Temàtica. Moviments socials i salut mental

 • La dimensió política de la salut i la dimensió saludable de la política.
 • L'activisme possible en las persones amb problemes de salut mental.
 • La construcció col·lectiva d'altres identitats possibles. La identificació amb una reivindicació de drets.
Mòdul:
SALUT MENTAL COL·LECTIVA 2: EIXOS PER A UNA RECUPERACIÓ POSSIBLE
ECTS:
5
Durada:
125 h.
Contingut:
3.1. Unitat Temàtica. La noció de grup

 • Eines per al treball en grup.
 • Dinàmiques de participació.
 • La construcció/generació d'aparells de ressonàncies per a lo grupal/comú/col·lectiu.

3.2. Unitat Temàtica. Itineraris: D'un esquema centrat en la malaltia i l'assistència, al desenvolupament de noves modalitats que plantegen la revaloració del subjecte com a eix de la seva recuperació terapèutica

 • Dels rols possibles. Cap a una crítica de les dinàmiques jeràrquiques dels processos de salut.

3.3. Unitat Temàtica. Planificació i cures centrades en la persona. La participació dels afectats en els seus propis itineraris de recuperació

 • D'usuaris assistits, a participants actius II.
 • Acció socioeducativa i salut mental.
 • La Vida des-habitat.
 • L'estigma com a procés de des-historització.
 • Identitat i diagnòstic.

3.4. Unitat Temàtica. Estratègies profanes i models d'autoatenció, cap a una revaloració dels sabers subjectius de l'aflicció

 • Des emmalaltir la identitat.
 • Cap a una arqueologia de la subjectivitat.
 • Les nocions de "habitus" (P. Bourdieu) i "Ajustaments secundaris" (E. Goffman).
 • La noció de "Agency" (A.Gramsci) com la capacitat d'actuar del subjecte.
 • Territoris liminars com a generadors de noves identitats, noves pràctiques saludables.
 • Espais que estan més enllà de la semàntica mèdica.
 • Els vincles més enllà de les etiquetes diagnòstiques.

3.5. Unitat Temàtica. Eines i tecnologies terapèutiques com a resultat d'una elaboració col·lectiva entre afectats, familiars i professionals

 • Els vincles a l'interior dels processos: Cap a una articulació simètrica i complementària entre rols i funcions en salut mental.