Centres TECNIO de Suport a la Innovació Tecnològica

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Hi ha dos tipologies d'entitats acreditades amb el segell TECNIO:

  • Les Entitats que generen nova tecnologia i la posen a l'abast de les empreses catalanes: els desenvolupadors
  • Les Entitats que faciliten l'accés a la tecnologia, ajudant a les empreses a conèixer la tecnologia que es genera en el seu entorn científic i tècnic: els facilitadors

Totes aquestes entitats ajudaran a la teva empresa a ser més tecnològica i competitiva.

Beneficis que t'aporta una entitat amb el segell TECNIO

  • Et dóna accés a noves tecnologies.
  • Et cobreix necessitats tecnològiques per ajudar-te a desenvolupar productes o serveis innovadors.
  • Et connecta amb nous socis o proveïdors tecnològics.
  • Et facilita la participació en programes internacionals d'RD i Innovació

Centres de la URV acreditats amb el segell TECNIO:

Desenvolupadors de tecnologia

Facilitadors de tecnologia

AMIC - APLICACIONS AMBIENTALS I INDUSTRIALS DE LA CATÀLISI

AMIC és un centre d'innovació que treballa per aportar solucions claus en mà per a problemes medioambientals i industrials dels sectors productius.

AMIC té àmplia experiència en reaccions catalítiques tals com: Hidrogenació, Deshidrogenació, Oxidació, Hidrodecloració, Isomerització, Eterficació,...

Pujar