Notícies

· Convocatòries

Nova convocatòria Fundació Bancària ‘La Caixa’ de projectes de recerca en salut

La Fundació Bancària "la Caixa" llança una nova convocatòria oberta a projectes de recerca en biomedicina i salut que té per objectiu identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de major excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, ja sigui en recerca bàsica, clínica o translacional. Aquesta nova convocatòria tindrà caràcter anual, seleccionarà uns 20 projectes i disposarà d'un pressupost màxim de 12.000.000 € el primer any, que es podrà ampliar en anys posteriors.

Es podran presentar a la convocatòria projectes liderats per investigadors d'universitats i centres de recerca sense ànim de lucre que es duguin a terme a Espanya o a Portugal.

Els ajuts que es concediran seran de dos tipus:

  • Categoria A: per a projectes presentats per una sola institució o consorci amb pressupost màxim de 500.000 €.
  • Categoria B: per a projectes presentats per consorcis amb aproximació transdisciplinar amb un pressupost màxim de 1.000.000 €.

Es prioritzaran els projectes en quatre àrees específiques: oncologia, neurociències, malalties infeccioses i cardiovasculars. I també hi haurà un cinquè àmbit que permetrà donar suport a projectes biomèdics transversals.

La selecció de les propostes es farà a partir d'un rigorós procés que compleix els estàndards més exigents de qualitat, imparcialitat, objectivitat i transparència. Un model que segueix les recomanacions de l'European Science Foundation, entre d'altres referències.

Constarà d'una primera fase de preselecció de projectes per peer review i d'una segona fase de selecció per comitès d'experts internacionals rellevants en cadascuna de les àrees de recerca.

Terminis a tenir en compte:

  1. Obertura de la convocatòria: 29 de novembre de 2017
  2. Tancament de la convocatòria: 16 de març de 2018
  3. Preselecció i avaluació de comités d'experts: De març a juliol de 2018
  4. Anunci de les resolucions: Juliol de 2018
  5. Execució de projectes seleccionats: De setembre de 2018 a setembre de 2021