Notícies

· Finançament

Treballs de recerca interdisciplinari sobre envelliment

L'envelliment de la població és un fenomen que afecta la major part dels territoris europeus, sent més urgent en països com Espanya i Portugal i sobretot, en les seves zones frontereres que avui en dia es caracteritzen per la despoblació i conseqüent envelliment de les seves comunitats, majoritàriament rurals.

Amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament i desplegament d'una xarxa de recerca d'excel·lència, la Fundació General CSIC obre un procés de concurrència competitiva per a la selecció i contractació de treballs de recerca interdisciplinari sobre envelliment, en el marc del Projecte Centre Internacional sobre l'Envelliment (codi: 0348_CIE_6_E) del Programa de Cooperació INTERREG VA Espanya-Portugal (POCTEP) 2014-2020, finançat pel FEDER.

Els treballs de recerca s'enquadraran en un dels següents eixos temàtics:

  • Vides longeves i saludables
  • Societats capacitadores i inclusives
  • Benestar i activitat al llarg de tot el curs de vida

Els treballs de recerca han de ser realitzats sota la modalitat de programes coordinats que assegurin la interdisciplinarietat. Cada programa coordinat estarà format per un mínim de 2 i un màxim de 4 projectes individuals a executar pels corresponents equips d'investigació, liderat cadascun per un Investigador Principal (IP). Un dels Investigadors Principals actuarà com a Investigador Coordinador de tot el Programa, és responsable de la seva coordinació científica, i l'entitat a la qual pertany serà l'Entitat Coordinadora. Aquesta assumirà les funcions d'interlocució i relació necessàries amb la Fundació General CSIC.

Termini: del 30 d'octubre al 19 de desembre de 2017.

IMPORTANT: El formulari s'ha d'emplenar en una única sessió, de manera que prèviament s'han de tenir preparats els arxius a adjuntar en el mateix (memòria del programa, memòria de cada projecte, i CVAs dels integrants de l'equip investigador de cada projecte agrupats en un únic document). Els documents han de tenir tots format PDF i un màxim de 2 MB.

Plantilla memòria programa

Plantilla memòria projecte