Notícies

· Convocatòries

REPTES COLABORACIÓ

En les properes setmanes es publicarà una nova convocatòria d'ajuts dins del programa Retos Colaboración del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

A través d'aquest, és possible aconseguir finançament per desenvolupar el teu projecte en col·laboració amb una universitat o centre tecnològic.

BENEFICIARIS

Consorci format per almenys una empresa i un organisme de recerca públic.

CONDICIONS DE L'AJUDA

- Subvenció del 100% dels costos reals d'universitats o centres de recerca.

- Préstecs per a les empreses de fins al 95% dels costos reals. Euribor a un any, 3 anys de carència i 7 anys de termini de devolució.

- Els projectes hauran de ser plurianuals.

- Pressupost mínim elegible de 500.000€.

- Es podran finançar despeses de personal amb grup de cotització 1, 2 o 3 i amb un cost hora màxim de 50€/h, aparells i equips destinats al projecte, material fungible, auditoria de comptes, subcontractació de fins al 50% del pressupost finançable per al beneficiari i altres costos com a patents, despeses de consultoria, contractes i assistències tècniques i viatges, i costos indirectes associats al projecte.

TERMINI

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà 4 setmanes després d'obrir-se la convocatòria.

Previsió: 30 de novembre de 2017 a les 12.00h.

NOTA

Les condicions poden veure's modificades una vegada es publiqui la convocatòria.