Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

Aquest curs es pot acollir al programa de beques FURV.
Més informació

Codi:
MIETEPEP-M3-2016-7
Títol al que dóna dret:
Màster
Introducció:

Per superar el procés de selecció és necessari presentar la documentació següent:

  • Carta de motivació
  • Currículum vitae
  • Còpia del títol universitari
  • Expedient acadèmic
Adreçat a:
Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, INEF i Psicopedagogia. Diplomats en Mestre, Logopèdia, Infermeria, Educació Social, Fisioteràpia i Medicina, prèvia autorització. Podran accedir-hi també persones que hagin cursat postgraus anteriors (especialista universitari i diploma d'especialització) en psicomotricitat, prèvia convalidació dels crèdits corresponents i, si cal, cursant crèdits complementaris, segons la formació prèvia. Els estudiants que cursin el darrer curs de llicenciatura o Grau i que finalitzin aquesta abans de la finalització del màster, poden cursar el màster, prèvia entrevista amb les directores del curs.
Objectius:
Adquirir els coneixements teòrics, les actituds personals i les competències pràctiques que habilitin l'estudiant per a la intervenció com a psicomotricista en l'àmbit preventiu, educatiu i terapèutic, en institucions educatives, sanitàries i comunitàries, i en diferents etapes del cicle vital.
Sortides professionals:

   • Hospitals infantils, psiquiàtrics, geriàtrics,...

  • Centres d’Estimulació Primerenca

  • Col·legis d’Educació Especial

  • Centres Cívics

  • Centres educatius, clínics i d’atenció sanitària

  • Serveis socials

Dates:
del 30/09/2016 al 27/09/2018
Horari:

Divendres de 18 a 21 h. 5 dissabtes (1 al mes, dates a concretar, durant els dos cursos, tallers tècniques corporals, 9 a 14 h. 18 dissabtes (1 al mes, dates a concretar, durant els dos cursos, formació personal, 9 a 14 i de 16 a 20 h. Pràctiques a concretar segons centres .

Ubicació:

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades - Tarragona)

Impartició:
presencial
Durada:
60 ECTS
Preu:
3900 €
Direcció:
Misericòrdia Camps Llauradó
Coordinació acadèmica:
Fabiana Sánchez Feutrie
Célia Camps Pérez
Docents:
Misericòrdia Camps Llauradó
Bernard Andre Ernest Aucouturier
Marta Rabadán Martínez
Xavier González Ortiz
Carmen Mateu Zaforas
Joaquim Serrabona Màs
Misericòrdia Olesti
Eva Maria Guerrero Alvarez
Miguel Llorca Llinares
Juan Luis Mila Demarchi
Felip Ramon Caudet Piñana
Jordi Palací Gonzàlez
Rosa Paixà Matas
Fabiana Sánchez Feutrie
Paula Ramirez De Arellano Sanchez-Crespo
Xavi Forcadell Drago
Tomás Álvaro Naranjo
Célia Camps Pérez
Marina Fortuny Llorach
Ana Mériz Atarés
Estefania Morató Gomis
Camila Hormaeche
Informació addicional:
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Aquest curs ha obtingut el Reconeixement d'Interés Sanitari (RIS) de l'Institut d'Estudis de la Salut, de la Generalitat de Catalunya.

Temari del curs