Màster en Direcció d'Operacions Logístiques

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

l’Autoritat Portuària de Tarragona ofereix beques per a aquest Màster.
Més informació

Codi:
MDLOGEN-M1-2017-4
Títol al que dóna dret:
Màster
Adreçat a:
Grau, llicenciatura o diplomatura en ciències econòmiques (Administració i Direcció d'Empreses, Empresarials, Econòmiques).
Grau, enginyeria o enginyeria tècnica de qualsevol especialitat (Mecànica, Química, Alimentària, Industrial, etc.).
Altres titulacions afins.

Titulats universitaris amb experiència i/o interès en l'àmbit de la Logística. Professionals amb funcions directives de gestió i amb potencial directiu; responsables de departament i tècnics de l'àrea de logística d'empreses industrials i de serveis; professionals d'operadors logístics i empreses transportistes.
Objectius:
Actuar en el desenvolupament de les tasques logístiques d'acord amb la normativa vigent.
Aplicar estratègies de gestió d'empresa relatives a la producció i serveis com: la planificació, control i programació de la producció, disseny del producte i del procés, anàlisis dels moviments interns i externs de matèries primeres, productes semielaborats i acabats en les diferents etapes de la cadena de distribució.
Avaluar els plans de compres i distribució, valorar propostes d'operadors logístics.
Avaluar la idoneïtat d'un transport, en funció de criteris de optimització de costos, seguretat, qualitat i gestió ambiental, etc.
Valorar les opcions i condicions dels mercats per al transport, garanties de conservació i entrega correcta i a temps, assegurances, etc.
Conèixer les condicions de fiscalitat en que s'empara el trànsit de les mercaderies.
Planificar operacions de carrega i descàrrega.
Conèixer els sistemes, equips, procediments per al transport de mercaderies, l'embalatge i l'etiquetatge dels productes.
Dissenyar rutes i elegir mitjans de transport.
Estar capacitat per decidir entre compra i contractació per a la posada en servei de les diferents etapes i del equips, que participen a la cadena de distribució.
Organitzar el moviment d'un magatzem i controlar-ne els estocs, optimitzant els costos.
Aplicar criteris de qualitat en la gestió.
Han de poder defensar davant d'un públic especialitzat de forma clara, un pla logístic integral.
Adquirir habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant de manera autònoma.
Sortides professionals:

En el moment actual, els processos emmarcats dins de les activitats d'aprovisionament, producció i distribució de les empreses, han assolit una gran importància fins esdevenir quelcom imprescindible per a ser competitius en el marc global. D'aquesta forma, les persones que procuren habilitats, generalment complementàries, en l'àmbit de la logística, tenen cada cop més possibilitats de formar part del equips directius i participar, així, en la pressa de decisions clau.


El professional amb aquesta especialitat podrà optar a càrrecs de tècnic i direcció de logística, sense oblidar les tasques a desenvolupar a l'Administració Pública vinculada als moviments de les mercaderies o també con a consultor independent.


- Director de Compres
- Director d’Operacions,
- Director de Distribució Física,
- Director Global de Planificació
- Director de Transports
- Demand Planner
- Responsable d’Operacions Portuàries

Dates:
del 06/11/2017 al 25/01/2019
Horari:
Dilluns, dimecres i dijous de 17 a 21 h.
Ubicació:
Aula 111 ETSEQ Av. Països Catalans, 26 - 43007 Tarragona
Impartició:
semipresencial
Durada:
60 ECTS
Preu:
5000 €
Direcció:
Josep Bonet Avalos
Docents:
Misericòrdia Carles Lavila
Laureano Jiménez Esteller
Josep Enric Mañé Lorán
Xavier Camara Turull
Albert Fonts Ribas
Roberto García Casado
Vicent Pallarès Piqué
Juan Carlos Romeo Olmedo
Joan Ramon Cabello Rimbau
Karin Suzanne Hekkert
Leandro Crespo
Victor Urruchi González
Carlos Arola García
Josep Lluís Díez Besora
Francisco José Suñé Grande
Ángel Gutiérrez De Lama
Maria Passalacqua
Juan Manrubia Gibert
Mario Calvet Navarro
Ricardo Flores Fillol
Sergio Lafita Montells
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Entitats col·laboradores:

Amb el patrocini de:


Temari del curs