Màster en Cooperació, Desenvolupament i Transformació Social

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
MCODECS-M1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Màster
Introducció:

Tot trencant l'esquema predominant de transmetre coneixements mitjançant classes magistrals, en aquest curs es valoren els coneixements i capacitats de l'alumnat i es guien i estimulen els processos de reflexió i debat crítics per tal que es generin coneixements col•lectius compartits. S’aposta per crear processos d'apropiació de la formació, autoestima i autorreflexió, generar una cultura d'intercanvi de coneixements que respecti les diferències culturals, formatives i d'experiència, per fomentar la creativitat, elaborant i no copiant.

Adreçat a:
Persones que, professional o voluntàriament, col.laboren en projectes de cooperació, desenvolupament i innovació social,, així com a persones que exerceixen o volen formar-se per exercir aquest treball en accions sobre el terreny a països en vies de desenvolupament, amb ONG's o institucions locals i internacionals
Objectius:

 

Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació al desenvolupament i a la transformació social, cercant les solucions més innovadores i adaptables, sempre amb criteris de responsabilitat.

Cursos associats:
Sortides professionals:

Els alumnes que es formen en aquest postgrau disposen
de diferents alternatives d’ocupació:
- Tècnics en cooperació en administracions diverses
(universitats, ajuntaments, consells comarcals,...)
- Tècnics en ONG i altres institucions
- Consultors
- Logística en accions d’emergència humanitària
- Periodisme especialitzat
- Avaluadors de projectes
- Organització d’esdeveniments relacionats amb la
cooperació i el desenvolupament
- Emprenedoria social
- Departaments i/o projectes de Responsabilitat Social
Corporativa

Dates:
del 26/10/2018 al 30/10/2019
Horari:
Divendres de 17 a 21 i dissabtes de 10 a 14 h.
Ubicació:
Campus Catalunya
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Durada:
60 ECTS
Preu:
3000 €
Direcció:
Antoni Pigrau Sole
Coordinació acadèmica:
Joan Fuster Garcia
Docents:
Santiago J. Castellà Surribas
Inmaculada Pastor Gosalbez
Josep Sánchez Cervelló
Oliver Klein Bosquet
Joan Fuster Garcia
Dolores López Fernández
Susana Borràs Pentinat
Cristina Xalma Mellado
Ana Ara Sorribas
Javier Coca Sánchez
Rafael Crespo Ubero
Miriam Berengué Roset
Irene Borràs Garrido
Miquel Carrillo Ponce
Marina Vidal Sardà
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.
Entitats col·laboradores:

SETEM, Médicos Sin Fronteras, Causes, Hort de la Sínia, ESF, Centre d’Estudis Africans i Interculturals

Temari del curs

Inscripció