Diploma de Postgrau en Radiologia i Ecografia Clíniques per a Fisioterapeutes

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
ERECFIS-M1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Diplomats i graduats en Fisioteràpia
Objectius:
Els fisioterapeutes, com a professionals sanitaris, han de saber llegir, interpretar i saber fer un bon raonament clínic de les proves de diagnòstic per la imatge d'un pacient i idear el tractament més idoni, d'acord amb el diagnòstic del metge.

- Comprendre els principis físics del diagnòstic per la imatge.
- Coneixer els efectes de les radiacions ionitzants.
- Conèixer els perills i elements de protecció radiològica.
- Coneixer els principis físics de la electrofisiologia.
- Introduir els principals mètodes d'estudi per imatge de la patologia múscul-esquelètica.
- Aprendre la tècnica de lectura de les tècniques d'imatge.
- Identificar les imatges anatòmiques normals, les seves variants i les seves manifestacions patològiques.
- Discriminar entre falses imatges, artefactes i imatges patològiques.
- Aprendre la semiologia bàsica de les tècniques d'imatge en el sistema músculoesquelètic.
- Definir i descriure els conceptes genèrics de la patologia de l'aparell locomotor detectada mitjançant les tècniques d'imatge.
- Aprendre a interpretar les diferents tècniques d'imatge.
- Saber utilitzar el raonament clínic i complementar-lo amb les tècniques d'imatge en la presa de decisions terapèutiques.
- Coneixer les bases físiques de l'ecografia i l'ecògraf.
- Coneixer la sonoanatomia de les diferents estructures del cos.
- Aprendre la sonoanatomia de les regions de major prevalença en l'abordatge ecogràfic de l'extremitat superior, inferior i tronc.
- Aprendre a valorar i tractar la reeducació del control motor mitjançant feedback visual.
- Aprendre a avaluar les diferents articulacions i compartiments mitjançant l'ecografia.
- Aprendre a utilitzar l'ecografia dins de les competencies del fisioterapeuta.
- Desenvolupar les habilitats necessàries per aplicar i integrar els coneixements, la comprensió d'aquests, la seva fonamentació i les seves capacitats de resolució de problemes en entorns de caràcter multidisciplinari tant investigadors com professionals.
- Ser conscient de la necessitat de formar-se contínuament al llarg de tota la trajectoria professional.
Itinerari formatiu:

Curs de formació contínua:


Radiologia Clínica en Fisioteràpia

Dates:
del 20/10/2017 al 09/09/2018
Horari:
Dijous i divendres de 9h a 21h i dissabtes de 9h a 20h
Ubicació:
Unitat Docent Hospital Universitari Sant Joan de Reus Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1850 €
Direcció:
Isabel Salvat Salvat
Docents:
Rafael Torres Cueco
Marçal Salvadó Artells
Juan José Morant Echevarne
Luís Miguel Pina Píriz
Cristina Adillón Camón
José Angel Abreu De Con
Daniel Muñoz Garcia
Salvador Pedraza Gutiérrez
Isabel Peláez Hernández
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Entitats col·laboradores:

http://wwwa.fundacio.urv.cat/furvext/public/usr_imgs/hospital-sant-joan_1.jpeg

Temari del curs