Diploma de Postgrau en Educació Psicomotriu i Desenvolupament Psicològic

Fitxa Tècnica

Codi:
EPPDPEP-I3-2016-10
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

Per superar el procés de selecció és necessari presentar la documentació següent:

  • Carta de motivació
  • Currículum vitae
  • Còpia del títol universitari

Expedient acadèmic

Adreçat a:

Llicenciats en Psicologia, Pedagogia, INEF i Psicopedagogia. Diplomats en Mestre, Logopèdia, Infermeria, Educació Social. Fisioteràpia i Medicina, prèvia autorització. Els estudiants que cursin el darrer curs de llicenciatura o grau, i que finalitzin aquesta abans de la finalització del Diploma de Postgrau, el poden cursar, prèvia entrevista amb les directores del curs.

Objectius:

Adquirir els coneixements teòrics, les actituds personals i les competències pràctiques que habilitin l'estudiant per a la intervenció com a psicomotricista en l'àmbit preventiu i educatiu, en contextos de diversitat i inclusió, i des d'una perspectiva del cicle vital.

Sortides professionals:

  • Hospitals infantils, psiquiàtrics, geriàtrics,...

  • Centres d’Estimulació Primerenca

  • Col·legis d’Educació Especial

  • Centres Cívics

  • Centres educatius, clínics i d’atenció sanitària

  • Serveis socials

Dates:
del 30/09/2016 al 30/09/2017
Horari:

Divendres de 18 a 21 h. 3 dissabtes (1 al mes, dates a concretar, tallers tècniques corporals, 9 a 14 h. 9 dissabtes (1 al mes, dates a concretar, formació personal, 9 a 14 i de 16 a 20 h. Pràctiques a concretar segons centres .

Ubicació:

Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (Campus Sescelades- Tarragona)

Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1900 €
Direcció:
Misericòrdia Camps Llauradó
Docents:
Misericòrdia Camps Llauradó
Marta Rabadán Martínez
Xavier González Ortiz
Carmen Mateu Zaforas
Joaquim Serrabona Màs
Misericòrdia Olesti
Eva Maria Guerrero Alvarez
Miguel Llorca Llinares
Juan Luis Mila Demarchi
Felip Ramon Caudet Piñana
Jordi Palací Gonzàlez
Rosa Paixà Matas
Fabiana Sánchez Feutrie
Xavi Forcadell Drago
Tomás Álvaro Naranjo
Célia Camps Pérez
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Aquest curs ha obtingut el Reconeixement d'Interés Sanitari (RIS) de l'Institut d'Estudis de la Salut, de la Generalitat de Catalunya.

Temari del curs