Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut

Fitxa Tècnica

Codi:
EPPAINS-A3-2017-3
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Professionals d'infermeria i altres professionals de la salut interessats en aprofundir coneixements sobre el tenir cura del nen, l'adolescent i la seva família en situació de malaltia amb un perfil pediàtric, més especialitzat.
Objectius:
Dotar a professionals d'infermeria i de les ciències de la salut dels coneixements i habilitats formatives adients per donar l'assistència sanitària específica que l'Infant, l'adolescent i la seva família necessiten.
Dates:
del 20/11/2017 al 10/11/2018
Horari:
Dilluns (09:00-14:30 i 15:30-18:30)
Ubicació:
Campus Catalunya
Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
2150 €
Direcció:
María Jiménez Herrera
Coordinació acadèmica:
Leticia Bazo Hernandez
Docents:
Joaquin Escribano Subías
María Jiménez Herrera
Josep Perapoch López
Jéssica Cantos Gil
Leticia Bazo Hernandez
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Ana Negre Loscertales
Mª Pilar Gutiérrez Barceló
Alba Quesada Vargas
Àngel Conesa Grosso
Elisabet Jiménez Molina
Isaac Moll Adrián
Mª José Cabañas Poy
Noemí Sañudo Gargallo
Ana Maria Sánchez Reyes
Mª José Muñoz Blanco
Jezabel Sierra Liñan
Amparo Montoya Alcolea
Anna Gil De Avalle Muñoz
Consuelo Ruíz Rodríguez
Raquel Rodríguez Gil
Patricia Rubio Garrido
Amanda Secorun Torres
Gemma March Mateu
Cristobal Añez Simon
Miguel Garcia Fernandez
José Miguel Martínez Rubio
Moises Alvarez Carvajal
Raquel Guerra Navas
María José Martínez Martínez
Silvia Barrio Santome
Cesar Ruiz Campillo
María Luisa Cebrian Batalla
Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat

Temari del curs