Diploma de Postgrau en Innovació en la Gestió de Càmpings

Fitxa Tècnica

Codi:
EPIGECAT-M2-2017-2
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:

Diplomats i graduats en Turisme.

Llicenciats i graduats en Administració i Direcció d’Empreses, Finances i Comptabilitat.

Persones amb altres títols universitaris interessats en aquesta formació.

Persones sense titulació universitària es poden matricular als mòduls oferts com cursos de formació contínua.

Objectius:

Aprofundir en els mecanismes d’innovació, gestió i comercialització aplicables a les complexes i particulars estructures turístiques que representen els càmpings

Conèixer els càmpings com empresa d’allotjament turístic de gran importància dins del sector.
Conèixer de primera mà la transformació d’aquest tipus d’empresa d’allotjament en els darrers anys. Noves tendències en la seva gestió i en la diversificació de la seva oferta.
Conèixer el marc normatiu i legislatiu dels càmpings.
Oferir instruments per prendre decisions en termes d’estratègia global.
Donar les bases per a una gestió complerta i flexible d’aquest tipus d’allotjament turístic.

  • Planificació d’inversions, infraestructures i equipaments orientats a la sostenibilitat.
  • Aplicació de la tecnologia en la gestió interna i externa dels càmpings.
  • Gestió dels recursos humans i nous perfils professionals
  • Estratègies de promoció, comercialització i fidelització
  • Qualitat i imatge
  • Medi ambient i sostenibilitat

Sortides professionals:

Direcció estratègica i operativa de càmpings i ressorts.


Assessor en l'àmbit de la gestió de càmpings.

Dates:
del 18/10/2017 al 23/10/2018
Horari:

Del 18/10/2017 al 3/5/2018 classes
Del 7/5/2018 al 30/9/2018 pràctiques i projecte final de curs

Dimecres i dijous de 8 hores per setmana (de 16.00 a 20.00 hores i algunes sessions de 3 hores) i una sortida al mes (dissabte)

Ubicació:

Facultat de Turisme i Geografia
C/ Joanot Martorell 15
Vila-seca (Tarragona)

Impartició:
presencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1950 €
Direcció:
Marta Nel·Lo Andreu
Coordinació acadèmica:
Misericòrdia Domingo Vernis
Jesús Angla Jimenez
Docents:
Misericòrdia Domingo Vernis
Noemí Rabassa Figueras
Marta Nel·Lo Andreu
Jesús Angla Jimenez
Anna Vilarnau Moncusí
Joan Antón Jiménez
Berta Cabré Prim
Ricard Aragonès Pascual
Joan Baylina Melé
Joan Baylina Bacardit
Jordi Baylina Melé
Manuel Ortiz Paredes
Sandra Gard Buscarons
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Per garantir el bon desenvolupament de les pràctiques i afavorir la inserció laboral, és necessari que els alumnes disposin d'un bon nivell d'anglès i francès mínim. Si no es té, s'aconsella perfeccionar-lo durant el desenvolupament del curs. Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.
Sessions informatives:
28/09/2017 13:00 Facultat de Turisme i Geografia de la URV, Vila-seca

Temari del curs