Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat. ISO 9001

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
EDPGQEN-I6-2017-8
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Adreçat a:
Aquest curs està dirigit a tota aquella persona interessada en l'àmbit de la gestió de la qualitat, Medi Ambient i la seguretat laboral. Així doncs, carreres adients són les de ciències, enginyeries, empresarials, relacions laborals, entre d'altres.
Objectius:
Formació de tècnics especialistes en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral.

- Aquest curs proporciona els coneixements per fer auditories internes d'acord amb les Normatives vigents.
Sortides professionals:

  • Tècnic de l’àrea de Qualitat.

  • Tècnic especialista en el disseny, implementació i manteniment dels sistemes de qualitat.

Dates:
del 06/10/2017 al 15/12/2018
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.
Ubicació:
Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Plànol de situació:

http://www.urv.cat/es/vida-campus/campus/catalunya/localitzacio/

Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1600 €
Direcció:
Marta Schuhmacher Ansuategui
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Magi Casellas Andreu
Catalina Ubiedo Pérez
Josep Castán Martín
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Sessions informatives:
02/05/2017 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona
23/05/2017 19:00 ºFundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona
06/06/2017 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona
27/06/2017 19:00 Fundació URV Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació Av. Països Catalans, 18 43007 Tarragona

Temari del curs