Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
ECOASSEL-M2-2017-1
Títol al que dóna dret:
Diploma de Postgrau
Introducció:

El títol de postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol, de caire marcadament professionalitzador, pretén donar resposta a una mancança formativa en aquest àmbit. Així, tot i que la correcció de textos i l'assessorament lingüístic figuren habitualment entre les sortides professionals vinculades a alguns estudis, no existeix, pel que fa al castellà, una formació universitària específica que prepari els estudiants per a l'exercici professional d'aquesta tasca.

En el context actual, caracteritzat per una creixent especialització, aquesta formació específica esdevé fonamental. D'una banda, a més de l'àmbit de l'edició, al qual han estat sempre vinculats, correctors i assessors lingüístics duen a terme la seva feina també en el context d'empreses i institucions. D'altra banda, és evident que els nous canals de comunicació que ofereix l'entorn digital (pàgines web, blogs, etc.) obren noves oportunitats professionals, la qual cosa exigeix estar familiaritzats amb aquests mitjans i amb els recursos tecnològics a l'abast.

En definitiva, els àmbits de treball en què correctors i assessors lingüístics poden desenvolupar actualment la seva feina són molt diversos i estan en gran part marcats per la presència de les noves tecnologies, raó per la qual aquestes es tenen molt presents en el conjunt del programa.

Per facilitar l'assistència de les persones interessades, s'aposta per un format marcadament semipresencial: dos mòduls s'impartiran íntegrament en modalitat virtual; pel que fa als altres dos mòduls, constaran de sessions virtuals i sessions presencials, que en tot cas es podran seguir a distància i es concentraran divendres a la tarda i dissabte al matí

Adreçat a:

- Titulats de grau o equivalent en Filologia, Traducció, Comunicació, Periodisme i d'altres disciplines relacionades.
- Persones interessades en la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol, amb experiència prèvia o que s'hi vulguin dedicar professionalment.
- Professionals com ara traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació, etc., que vulguin actualitzar o aprofundir els seus coneixements d'espanyol.

Objectius:

Formar professionals de la llengua espanyola capaços de desenvolupar tasques de correcció i assessorament lingüístic amb rigor i eficàcia en diversos entorns de treball (àmbit editorial, empresarial i institucional), gràcies a una formació exhaustiva en tots els camps de la correcció de textos i els coneixements associats, de la mà d'experts amb una sòlida trajectòria professional.

Itinerari formatiu:

Aquest Diploma de Postgrau està dissenyat per a poder cursar els seus mòduls com a cursos d'extensió universitària, obtenint en finalitzar-los, un certificat d'aprofitament:

Sortides professionals:
Dates:
del 16/10/2017 al 31/10/2018
Horari:
Postgrau semipresencial. Les sessions presencials s'impartiran divendres, de 16.00 a 20.30 h., i dissabtes, de 9.30 a 14.00 h.

Mòdul 1: Virtual: del 16/10/2017 al 03/12/2017
Mòdul 2: Semipresencial: del 4/12/2017 al 04/02/2017
Mòdul 3: Virtual: del 05/02/2018 al 31/03/2018
Mòdul 4: Semipresencial: del 01/04/2018 al 10/06/2018
Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
30 ECTS
Preu:
1900 €
Direcció:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Javi Polinario Montesinos
Jaume Josep Llambrich Brull
Ana Mata Buil
Pilar Comín Sebastián
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
Maria José García Domínguez
Judith Cortés Villaroya
Manuel Gonzalo Claros Díaz
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.

Temari del curs