Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CVACRES-I1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia i llicenciats o graduats en Medicina que hagin cursat prèviament el curs Fonaments per a la cura de la pell.
Objectius:
Valoració i tractament de cremades, ostomies i ferides de baixa prevalença.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del:


Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques

Dates:
del 09/04/2018 al 25/05/2018
Horari:
Un divendres en finalitzar el mòdul de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 16.30.
Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
5 ECTS
Preu:
360 €
Coordinació acadèmica:
Alba Roca Biosca
Docents:
Alba Roca Biosca
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Temari del curs

Inscripció