Abordatge de les úlceres d'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CULEVAS-I1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Diplomats o graduats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, Podologia i llicenciats o graduats en Medicina que hagin cursat prèviament el curs Fonaments per a la cura de la pell.
Objectius:
Abordar de manera integral la cura de les úlceres de l'extremitat inferior d'etiologia vascular i peu diabètic.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del:


Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Cròniques

Dates:
del 22/01/2018 al 08/04/2018
Horari:
La sessió presencial s'impartirà divendres 23 de febrer, de 9.30 a 13.30 i de 14.30 a 16.30.
Ubicació:
Campus Catalunya (Tarragona)
Impartició:
semipresencial
Durada:
10 ECTS
Preu:
720 €
Coordinació acadèmica:
Alba Roca Biosca
Docents:
Alba Roca Biosca
Mª Inmaculada De Molina Fernandez
Isabel Font Jimenez
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Entitats col·laboradores:

GNEAUPP

Temari del curs

Inscripció