Noves Tecnologies Aplicades a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic en Espanyol

Fitxa Tècnica

Codi:
CNTECAL-I2-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Professionals de la correcció i la traducció que tenen l'espanyol com a llengua de treball i volen aprofundir en el coneixement dels recursos i les eines tecnològiques que tenen al seu abast per dur a terme la seva tasca amb eficàcia.
Objectius:
Conéixer i dominar els recursos i les eines tecnològiques aplicades a la correcció i l'assessorament lingüístic en español.
Itinerari formatiu:

Aquest curs de formació contínua forma part de l'itinerari formatiu del 


Diploma de Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol

Dates:
del 05/02/2018 al 31/03/2018
Horari:
Curs no presencial
Ubicació:
Curs no presencial
Impartició:
online
Durada:
6 ECTS
Preu:
380 €
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
Ricardo De Pablo Bercial
Amelia Padilla Roig
Beatriz Benítez Castro
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.

Temari del curs

Inscripció