Els càmpings i la seva transformació com allotjament turístic

Fitxa Tècnica

Codi:
CCSTAT-I1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:

Diplomats i graduats en Turisme.
Persones amb títol universitari.
Persones amb experiència demostrada en el sector d’allotjaments turístics que disposin d’una titulació universitària.
Estudiants de l’àmbit de turisme.

Objectius:
Introduir a l'estudiant en les particularitats de la gestió del món del càmping i la seva evolució tant pel que fa a la vesant dels recursos i instal·lacions com del concepte d'hospitalitat, els equips i els actors i organismes implicats.
Dates:
del 18/10/2017 al 22/11/2017
Horari:

Dimecres i Dijous de 8 hores per setmana (de 16.00 a 20.00 hores i algunes sessions de 3 hores) i una sortida al mes (dissabte)

Ubicació:

Facultat de Turisme i Geografia

Impartició:
presencial
Durada:
4,5 ECTS
Preu:
400 €
Coordinació acadèmica:
Marta Nel·Lo Andreu
Docents:
Misericòrdia Domingo Vernis
Marta Nel·Lo Andreu
Jesús Angla Jimenez
Berta Cabré Prim
Ricard Aragonès Pascual
Contacte:
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs