Ecografia Clínica i Punció Seca Ecoguiada i Electroguiada. Nivell Avançat.

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Codi:
CAEPS-A1-2018-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Fisioterapeutes
Objectius:
- Tenir eines per avaluar objectivament l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament de fisioteràpia en relació amb els objectius marcats.
- Incorporar l'ecografia com una eina pel fisioterapeuta en la valoració i seguiment de lesions de l'aparell locomotor.
- Saber utilitzar la punció seca ecoguiada com una eina pel fisioterapeuta en la valoració i tractament dels punts gallets miofascials.
- Conèixer els fonaments, indicacions, contraindicacions, limitacions, riscos i precaucions de la punció seca ecoguiada en el tractament de la síndrome de dolor miofascial.
- Saber utilitzar la punció seca electroguiada com una eina pel fisioterapeuta en la valoració i tractament dels punts gallets miofascials.
- Conèixer els fonaments, indicacions, contraindicacions, limitacions, riscos i precaucions de la punció seca electroguiada en el tractament de la síndrome de dolor miofascial.
- Respectar els límits de les competències professionals del fisioterapeuta en el procés de valoració i diagnòstic del pacient.
- Mantenir actualitzats els fonaments dels coneixements, les habilitats i les actituds de les competències professionals, mitjançant un procés de formació contínua.
Dates:
del 05/03/2018 al 16/06/2018
Horari:
Dijous i divendres de 9h a 21h i dissabtes de 9h a 20h
Ubicació:
Unitat Docent Hospital Universitari Sant Joan de Reus Av. del Dr. Josep Laporte, 1 43204 Reus
Impartició:
semipresencial
Durada:
160 h
Preu:
990 €
Coordinació acadèmica:
Isabel Salvat Salvat
Docents:
Óscar Sánchez Méndez
Luís Miguel Pina Píriz
Cristina Adillón Camón
Daniel Muñoz Garcia
Contacte:
Criteris de selecció:
Titulació Prèvia
Més informació:
Acreditar haver cursat el Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial o similars. Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE). Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció