Normativa dels correus electrònics

Aquest e-mail pot incloure informació confidencial. Si rebés el missatge per error, li agrairíem que ens ho comuniqués i s'abstingués de difondre'l, distribuir-lo, copiar-lo o emmagatzemar-lo.
 
Les seves dades de caràcter personal facilitades a la Fundació URV es troben incorporades a un fitxer amb la finalitat de mantenir la relació professional, comercial i/o contractual que en el seu cas estableixi amb la Fundació URV, així com per mantenir-lo informat sobre els nostres serveis i els seus aspectes rellevants. Així mateix, li informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'adreça següent: Avda. de l'Onze de Setembre, 112. 43203 Reus, o enviant un correu electrònic a atencio.usuari@fundacio.urv.cat
 
Abans d'imprimir aquest missatge asseguri's que és realment necessari.