MEDCOM ADVANCE, SA

Medcom Advance, SA, creada l'any 2013, és una Spin-off de la URV en aliança amb Medcometech, el CTQC i ICREA. L'empresa sorgeix en el marc de les activitats d'investigació desenvolupades pel Dr. Ramón Álvarez, en el camp de la fotònica i ultradetecció. El  Dr. Álvarez és professor d'investigació ICREA adscrit a la URV i treballa al Departament de Química Física i Inorgànica i el CTQC.

L'empresa té com a objectiu el desenvolupament d'un sistema de microfluids per a la detecció òptica múltiplex en temps real de microorganismes en fluxos líquids, comercialitzant i produint, al començament, tant els dispositius com els consumibles als hospitals.

L'empresa Medcom Advance, creada de la matriu de Medcom Tech, SA, està dedicada a la investigació i el desenvolupament de productes mèdics propis, utilitzant la biotecnologia i la nanotecnologia. Medcom Advance té com a objectiu disposar d'un canal en el qual desenvolupar tecnologia, a mig camí entre la ciència i la indústria, aplicant-la amb un cost assequible al mercat sanitari. Aquest nou sistema, dirigit a hospitals, clíniques i centres mèdics en general, presenta noves millores en l'àmbit de la investigació de l'origen de les infeccions com l'estalvi de costos i temps, ja que no es realitzen proves mediques innecessàries als pacients; o l'augment de l'efectivitat del diagnòstic, ja que detecta a l'instant els microorganismes que són l'origen de la infecció.

Investigador principal: Dr. Álvarez Puebla, Professor d'investigació d'ICREA adscrit al Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica i al CTQC.