NT SENSORS, SL

NT SENSORS, SL, empresa de base tecnològica sorgida de la URV el 2008, produeix sensors electroquímics basats en nanotubs de carboni per a la detecció d’ions en mostres aquoses. NT Sensors desenvolupa solucions concretes per a cada aplicació (multielectrodes, petits volums de mostra, detecció de patògens).

L’objectiu principal de l’empresa és realitzar la transferència al mercat de la nova tecnologia de sensors basats en nanotubs de carboni, per tal de crear, produir i distribuir electrodes selectius d’ions (Na+, K+, Cl-,Fl-, ...) i de molècules (proteïnes, vitamines, hormones ...). Els sensors presenten, a més de la mateixa fiabilitat i qualitat que tenen els que actualment es poden trobar al mercat, una millor robustesa i durabilitat amb un cost més reduït. També s’obren nous segments de mercat, amb la determinació de nous ions i molècules, amb electrodes miniaturitzats adaptats a petits volums de mostra, i amb l’agrupació d’electrodes per a la mesura simultània de diferents ions presents en una mostra.

Investigador principal: Sr. Rius, Catedràtic d’Universitat del Departament de Química Analítica i Química Orgànica.

Equip emprenedor: Joan Monné Güell, José María Cid Chortó, Cristina Carlota Cid Salavert, María Aurora Ruiz Manrique, Jordi Vallve Barbero, Francesc Xavier Rius Ferrús i Gastón A. Crespo Pravano.