Notícies

· Convocatòries

Pla Estatal RDI - NEOTEC

El Govern dóna suport amb 25 milions d'euros a les empreses innovadores de base tecnològica

· El programa NEOTEC, de CDTI, reforça a les empreses vinculades a la transferència de la investigació.

· El termini de presentació de sol·licituds començarà el 15 abril i conclourà el 15 juny, previsiblement

El Govern donarà suport amb 25 milions d'euros a les empreses innovadores de base tecnològica a través de CDTI, Entitat Pública Empresarial, adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació. En concret, el CDTI aportarà 25 milions d'euros en subvencions a la nova convocatòria del programa NEOTEC per a empreses de base tecnològica (EBT). Les EBT són empreses l'activitat de les quals es centra en l'explotació de productes o serveis que requereixen l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora. Les EBT basen la seva estratègia de negoci en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic.

L'objectiu del programa NEOTEC és fomentar la tecnologia i la innovació com a factors competitius per al desenvolupament de les empreses. La convocatòria finançarà nous projectes empresarials procedents de petites empreses innovadores que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia pròpia.