Notícies

· Convocatòries

Ajuts a les millors idees emprenedores

Objecte:
Complir la tercera missió de la Universitat, contribuint al desenvolupament econòmic del territori de la seva àrea d'influència, ajudant a transferir a la societat els resultats de la recerca, comercialitzar-ne els productes, i fomentant la creació d'empreses entre els estudiants, donant-los suport en la validació d'idees i conceptes.

Beneficiaris/àries:
Estudiants o equips d'estudiants de la URV (grau, màster i doctorat) que, en l'exercici d'una tasca docent, puguin validar o desenvolupar idees, prototipus i/o processos susceptibles de convertir-se en producte o procés comercialitzable.