Notícies

· Convocatòries

Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica (PDR 2014-2020)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya convoca els ajuts per donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d'activitats de demostració, tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d'assaig i itineraris demostratius.

Termini
Des de 14.06.2019 fins al 31.10.2019

Requisits de les Activitats

 • Pertànyer a un dels àmbits estratègics següents:
  • Gestió sostenible, economia circular i adaptació al canvi climàtic del sector agroalimentari i forestal
  • Gestió eficient de l'aigua, l'energia, les dejeccions ramaderes i la fertilització orgànica
  • Innovació agroalimentària
  • Qualitat, seguretat i nous canals de comercialització a la cadena alimentària
  • Sanitat vegetal
  • Sanitat animal i benestar animal.
 • Ser d'interès per al sector i tenir com a finalitat la transferència tecnològica i de coneixement.
 • Ser innovadores respecte d'experiències prèvies o actuals i haver-se iniciat posteriorment a la data de sol·licitud d'ajut.
 • Demostrar la viabilitat/funcionament en condicions reals d'un sistema de producció, d'una tecnologia o d'un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o la sostenibilitat ambiental.
 • Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els lligams entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, la investigació i la innovació, incloent-hi l'objectiu de millorar la gestió i el rendiment mediambiental.
 • Donar resposta com a mínim a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a aquesta operació.
 • Formar part del Pla Anual de Transferència Tecnològica del DARP.