Notícies

· Convocatòries

Research to business - R2B2019

Objecte de la convocatòria:

Ajuts per a projectes de valorització de coneixements i tecnologies generats a la URV. Aquests han de comprendre activitats d'R+D+I de caràcter demostratiu que es desenvolupin dins la fase prèvia al llançament al mercat, que permetin reduir la incertesa sobre la viabilitat de la comercialització dels coneixements i les tecnologies.

Beneficiaris/àries:

Personal docent i investigador de la URV que compleixin els requisits següents:

 • Tenir el pacte de dedicació complet
 • Pertànyer a un grup o centre de recerca de la URV
 • Tenir vinculació estatutària o laboral amb la URV amb dedicació a temps complet
 • Estar en situació de servei actiu o similar

Disposar del codi d'identificació ORCID ID vinculat a la URV.

Quantia de l'ajut:

Dos ajuts de 15.000€ i cinc ajuts de 10.000€

Durada del projecte:

Període d'execució de 12 mesos.

Termini: Convocatòria oberta fins el 14 de juliol de 2019.

Formalització de les sol·licituds:

 • Registre presencial de la FURV (8 a 22h de dilluns a dijous i de 8 a 20h divendres)
 • Oficines de Correos de l'Estat espanyol

Documentació:

 • Imprès de sol·licitud *
 • Memòria tècnica de l'acció (segons model a la web)*
 • Resum de l'acció *
 • Vídeo presentació comercial (màxim 2 minuts)

Despeses elegibles:

 • Partida de personal de mínim el 50% de pressupost total d'actuació (no es poden incloure becaris)
 • Altres despeses necessàries per a l'execució del projecte  (viatges -dietes excloses, material fungible, serveis externs...)

* segons model a la web de la FURV