Notícies

·

Línia Directa d'Innovació - CDTI

El CDTI ofereix una nova línia de finançament per a PIMES que aconsegueixin millorar la competitivitat de la seva empresa mitjançant la incorporació de tecnologia emergent en el sector.

En aquests projectes, es finançarà l'adquisició d'actius fixes nous que suposin un salt tecnològic important per l'empresa.

El pressupost mínim elegible es de 175.000€  amb una duració de 18 mesos on l'empresa tindrà que finançar com a mínim el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis o finançament extern.